AKTUALITY

OČKOVÁNÍ PROTI ČERNÉMU KAŠLI,ZÁŠKRTU A TETANU

Pro nedostatek vakcín nyní přednostně očkujeme  těhotné ženy viz.

doporučení SPOLEČNOSTI VŠEOBECNÉHO LÉKAŘSTVÍ ČLS JEP:

Očkování je silně doporučeno především všem těhotným ženám po 27. týdnu gravidity, a to bez ohledu na datum předchozího očkování proti tetanu (a v každé graviditě). Mezi nejrizikovější skupinu patří dosud neočkované děti do 2 měsíců věku, očkování matky chrání novorozence a dosud neočkované kojence pasivně přenesenými protilátkami. Očkování je silně doporučeno seniorům, chronicky nemocným (zejména s onemocněním plic), osobám s primárním a sekundárním imunodeficitem a zaměstancům pracovišť pečujícím o nejvíce ohrožené osoby (pediatrie, neonatologie, infekční odd., praktičtí lékaři, pracoviště pečující o imunospurimované pacienty, pneumologie, pobytová sociální zařízení pro seniory, kojenecké ústavy). Přeočkování kombinovanou acelulární vakcínou proti tetanu, záškrtu a černému kašli (Boostrix, Adacel), případně tetanu, záškrtu, černému kašli a dětské přenosné obrně (Adacel polio, Boostrix polio) doporučeno všem dospělým alespoň 1x v dospělosti. Vnímavou populací jsou všichni, prodělané onemocnění ani očkování nezaručuje dlouhodobou ochranu.


OČKOVÁNÍ PROTI KLÍŠŤOVÉ ENCEFALITIDĚ

Od 1.1.2022 je očkování proti klíšťové encefalitidě nově PLNĚ hrazeno zdravotními pošťovnami osobám nad 50 let věku.

OČKUJEME CELOROČNĚ. Základní schéma: 1. dávka, 2. dávka za 2-4 týdny dle ročního období. Dvě  dávky už zaručují ochranu. 3. dávka  pro  dlouhodobý efekt  - za 5-12 měsíců po 2. dávce. Přeočkování každých 5 let ( od 60ti každé 3 roky). Všechny  pojišťovny na očkování přispívají.


V současné době z kapacitních důvodů neregistrujeme nové pacienty.