CENÍK

    CENÍK VÝKONŮ NEHRAZENÝCH ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNOU

     Ordinace praktického lékaře – MUDr. J. Sternová – Medastra s.r.o. IČ 24657581

     Platný od 1.6.2024


Vyšetření a vydání posudku o zdravotní způsobilosti

k výkonu povolání  (vstupní prohlídka)  900

k řízení motorových vozidel    800

 prodloužení ŘP nad 65 let věku, rozšíření ŘP  500

k držení /prodloužení zbrojního průkazu *   1000

ke způsobilosti ke studiu  300 

pro běžné sportovní činnosti (bez EKG)  700

Administrativní činnost 

Výpis ze zdravotnické dokumentace jako podklad pro pracovně lékařskou prohlídku

- zákonná lhůta - do 10 kalendářních dnů   400

- expresní vyhotovení do 1-2 pracovních dnů,   800

+ vlastní formulář  + 200

Výpis pro komerční pojištění, úrazy, soudy, ŮP   900-1500

Žádost o umístění do domova seniorů   300

Vyšetření

Aplikace očkovací látky, která není hrazená ZP   250

Vyšetření okultního krvácení s interpretací výsledku (hrazeno až od 50 ti let věku)  450

CRP (odlišení virového a bakteriálního zánětu ke správné indikaci ATB léčby) na vlastní žádost   200

Strep A test - na přítomnost streptokoka ve výtěru z krku na vlastní žádost   250

INR test (Quick)na srážlivost krve  na vlastní žádost  250

Vyšetření hladiny krevního cukru glukometrem  50

Vyšetření moči chemicky (jen nepojištění)   80

Antigenní test na Covid -19    200

24-hodinová monitorace krevního tlaku (ABPM)  600

EKG na vlastní žádost vč. hodnocení    400

Celkové vyšetření nepojištěného klienta     1500

Cílné vyšetření nepojištěného klienta - samoplátce    700

Kontrolní vyšetření - samoplátce  300

Předoperační vyšetření před operačními zákroky nehrazenými zdravotní pojišťovnou  1500

( Cena nezahrnuje EKG vyšetření a cenu krevních testů  - úhrada testů přímo v odběrovém místě dle ceníku laboratoře)

Preventivní prohlídka mimo hrazenou (á rok) 900

Minimální administrativní  poplatek  200

Kopie a tisk zdravotnické dokumentace  na žádost pacienta (za stránku)  5

Vystavení kopie žádanky na vyšetření, receptu, poukazu v případě ztráty či propadnutí   100

Odběr krve a zajištění laboratorního vyšetření na žádost pacienta: dle sazebníku naší smluvní laboratoře – Unilabs .a.s., platba v odběrovém místě při odběru.

*.....před prohlídkou pro vydání nutno absolvovat psychologické vyšetření ( předem vyzvednout žádanku v ordinaci)